You are here

SY Impulse

Last updated:
19.04.2018
Uprawa: 

Kukurydza

Kierunek użytkowania: ziarno
MTZ: 310

  • nowy standard odmiany w typie ziarna dent
  • bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony w badanich COBORU 2016 zleconych przez Syngenta
  • odmiana należy do grupy odmian Artesian – wysoce odporna na stres temperatury i niedoboru wody
  • bardzo wysoka masa tysiąca ziaren (MTZ) – jest to dent wagi ciężkiej
  • charakterystyczne czerwone zabarwienie ziarniaków, to wysoka przydatność ziarna w przemyśle paszowym, szczególnie drobiarskim
  • ziarno bardzo dobrze oddaje wodę w końcowej fazie wegetacji