You are here

SY Enigma

Last updated:
24.11.2017
Uprawa: 

Kukurydza

Typ: mieszaniec trójliniowy
Kierunek użytkowania: ziarno

  • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
  • wysoki plon, 104% wzorca w badanich COBORU 2015 w grupie średniopóźnej
  • wysoka zawartość skrobi szklistej w ziarnie
  • znakomita wymłacalność ziarna
  • dobra tolerancja na okresowy stres suszy
  • bardzo dobra zdrowotność roślin