You are here

SY Amboss

Last updated:
24.11.2017
Uprawa: 

Kukurydza

  • wczesna odmiana o wysokim plonie zielonej masy
  • wysoki plon suchej masy dzięki optymalnej zawartości skrobi
  • duża stabilność plonów w latach
  • szczególnie wysoki uzysk biogazu