You are here

NK Ravello

Last updated:
24.11.2017
Uprawa: 

Kukurydza

  • stabilny plon oraz szybki zbiór na ziarno
  • wyśmienita przydatność ziarna dla przemysłu młynarskiego
  • wysoka odporność na fuzariozę kolb
  • odporność na wyleganie łodygowe