You are here

NK Cooler

Last updated:
24.11.2017
Uprawa: 

Kukurydza

  • duży potencjał plonowania na ziarno
  • wysoka zawartość skrobi szklistej w ziarnie
  • rośliny z efektem „stay green”
  • znakomita wymłacalność i przydatność ziarna na młyn
  • doskonała wartość żywieniowa kiszonki