You are here

Pełna ochrona pędów i łuszczyn rzepaku

Aktualności Produkty
15.04.2014

dr A. Mączyńska 


Chcąc w pełni wykorzystać możliwości plonowania rzepaku, trzeba zwracać uwagę na wiele elementów agrotechniki. Nie może wśród nich zabraknąć stosowania fungicydów w okresie kwitnienia rzepaku.

Do tej grupy należy fungicyd firmy Syngenta AMISTAR XTRA 280 SC, w skład którego wchodzą dwie substancje aktywne:

  • azoksystrobina – 200 g/1l środka,
  • cyprokonazol - 80 g/1l środka,

Połączenie substancji, należących do różnych grup chemicznych powoduje, że fungicyd ten działa dwutorowo: azoksystrobina zapobiegawczo i długotrwale a cyprokonazol przemieszczając się w roślinie - układowo. Dzięki takiemu składowi, środek AMISTAR XTRA można aplikować z równie dobrym skutkiem, zapobiegawczo jak i interwencyjnie, z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. Fungicyd stosuje się od początku do końca fazy kwitnienia rzepaku (BBCH 61-69) w dawce 0,8 l/ha do 1,0 l/ha. Wyższą dawkę aplikujemy w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Kwitnienie w ochronie rzepaku to okres krytyczny. W czasie opadania płatków kwiatowych powstają zranienia, które stanowią bramę dla zarodników.

Najważniejszą chorobą zwalczaną w okresie kwitnienia rzepaku przez fungicyd AMISTAR XTRA jest zgnilizna twardzikowa. Bardzo ważnym elementem skutecznej ochrony rzepaku przed tą chorobą jest prawidłowy dobór środka. Związane jest to z jednej strony z długim okresem kwitnienia rzepaku, a z drugiej z coraz częściej zdarzającymi się na terenie naszego kraju anomaliami klimatycznymi, prowadzącymi do zbyt wczesnego lub znaczenie opóźnionego uwalniania zarodników, lub przedłużania ich uwalniania. W tej sytuacji najlepiej zastosować fungicyd, który działał zarówno profilaktycznie, jak i interwencyjnie oraz charakteryzuje się długim okresem działania. Wszystkie te wymagania spełnia AMISTAR XTRA. Zastosowany nawet w początkowej fazie kwitnienia bardzo dobrze hamuje rozwój chorób (rys. 1).

Rys. 1. Skuteczność fungicydu Amistar Xtra 208 SC aplikowanego w początkowej fazie kwitnienia

Ostatecznym miernikiem wysokiej przydatności fungicydu AMISTAR XTRA jest wielkość uratowanego plonu nasion w porównaniu do roślin niechronionych. Prowadzone doświadczenia wskazują, że nawet w latach niesprzyjających uprawie rzepaku i rozwojowi chorób, aplikacja fungicydu AMISTAR XTRA pozwala na uratowanie takiej ilości plonów, że zabieg jest opłacalny (rys. 2).

Rys. 2. Wartość uratowanego plonu rzepaku ozimego wyrażona w %,
w warunkach słabej i wysokiej presji infekcyjnej ze strony chorób

Fungicyd AMISTAR XTRA zapewnia roślinom rzepaku pełną ochronę, zarówno łuszczyn przed szarą pleśnią i czernią krzyżowych, jak również pędów rzepaku przed zgnilizną twardzikową. Charakteryzuje się długim okresem działania, a dzięki stymulującemu wpływowi na procesy fizjologiczne roślin powoduje zwyżki plonu, nawet przy słabym porażeniu roślin.