You are here

Odmiany wczesne

Odmiana Okres wegetacji od sadzenia do zbioru Gęstość nasadzenia w tys./ha odporność na pękanie Średnia waga główek w kg przeznaczenie
Reball F1 75 - 80 dni

35 - 45 tys/ha

(55 - 65 tys/ha)

1,5 - 2,0 kg

(0,3 - 0,5 kg)

świeży rynek, do upraw pod przykryciami płaskimi i w gruncie