You are here

Ochrona pszenicy ozimej w okresie liścia flagowego

Newsy
21.06.2016

Ochrona pszenicy ozimej w okresie liścia flagowego 

Dobierając technologię ochrony pszenicy ozimej warto kierować się kilkoma parametrami:

  1. Najwyższą skutecznością na wszystkie najważniejsze choroby grzybowe w całym okresie wegetacji.
  2. Dobór substancji aktywnych o różnych mechanizmach działania – w celu uniknięcia w przyszłości ryzyka powstawania odporności grzybów na preparaty fungicydowe.
  3. Uzyskanie jak największego pozytywnego wpływu substancji aktywnych na fizjologię roślin w celu zminimalizowania ryzyka stresu (np. suszy) i uzyskanie najwyższych plonów.
  4. Bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej.

Przebieg pogody po wykonaniu zabiegów T1 był w większości regionów deszczowy, przy dość wysokich temperaturach. Wystąpiły idealne warunki dla infekcji chorobami, a przede wszystkim septoriozą paskowaną liści. Przed wykonaniem zabiegów T2 widoczna już była wysoka presja tej choroby (zdj. 1). Jednocześnie, na liściach widoczne były objawy brunatnej plamistości liści (zdj.2), oraz na wielu polach rdzy brunatnej i żółtej.

Zdj. 1 (woj. wielkopolskie 13.05.2016)

Zdj. 2 (woj. wielkopolskie 13.05.2016)

W takiej sytuacji Syngenta proponuje nowe rozwiązanie - pak Seguris Opti. Poniższy wykres pokazuje skuteczność tego unikalnego połączenia fungicydów Seguris + Olympus na septoriozę paskowaną liści – badania niemieckie:

Optymalny termin stosowania to faza BBCH 37-39 (początek wychodzenia liścia flagowego, zdj.3) w dawce:

Seguris 215 SC 0,8l/ha + Olympus 480 SC 1,2l/ha

Oczywiście termin stosowania jest elastyczny i w przypadku wyboru technologii dwuzabiegowej można ten zabieg wykonać w fazie początku kłoszenia BBCH 51-55.

Zdj. 3 – faza BBCH 37 – wysuwanie się liścia flagowego. Początek idealnej fazy na zastosowanie Seguris Opti (woj. wielkopolskie 13.05.2016)

Seguris Opti to nie tylko fungicyd. Jest to również preparat, który w znaczący sposób wpływa na poprawę kondycji roślin poprzez wspomaganie procesów fizjologicznych takich jak fotosynteza czy wykorzystanie azotu w roślinie. To działanie ma bardzo duży, pozytywny wpływ na wegetację roślin podczas warunków stresowych, a zwłaszcza suszy.

Zakończeniem technologii ochrony pszenicy ozimej będzie zabieg wykonany do fazy końca kłoszenia. Np. preparatem Menara 410 EC w dawce 0,5l/ha, który w doskonały sposób zabezpieczy kłos przed chorobami.

Tak wykonana technologia pszenicy ozimej w T2 (zabieg na liść flagowy) i T3 (zabieg na kłos) zapewni skuteczną ochronę przed chorobami grzybowymi w warunkach wysokiej presji patogenów. Spodziewany efekt: Zdrowy łan pszenicy i najwyższe plony!!!