You are here

Szukaj odmian

Użyj wyszukiwarki lub filtrów po lewej stronie aby wyszukać odmiany nasion 

Pages

Opal

Pszenica ozima

Blask na Twoim polu

SY Alibaba

Rzepak ozimy

Sprytniejszy od kiły kapusty

SY Alister

Rzepak ozimy

Kiła? Zakaz wjazdu!

SY Amboss

Kukurydza

FAO 220-230

Rządzi plonem kiszonki

SY Annabella

Rzepak ozimy

SY Campona

Kukurydza

FAO 260

Mleczna odmiana

SY Enigma

Kukurydza

FAO 250

Tajemnica planu ujawniona

SY Feeditop

Kukurydza

FAO 230

Kiszonka z klasą

SY Fenomen

Kukurydza

FAO 250

Odporny na stres

SY Florian

Rzepak ozimy

Jeśli ma coś pęknąć,
to tylko rekord plonu!

SY Florida

Rzepak ozimy

Zawsze na fali

SY Gibuti

Kukurydza

FAO 240

Tytan kiszonki

SY Gordius

Kukurydza

FAO 250-260

Odmiana mlekiem płynąca

SY Ilona

Rzepak ozimy

Ile ona ma zalet!

SY Impulse

Kukurydza

FAO 260

Plon nie do pobicia

SY Iowa

Rzepak ozimy

NOWA odmiana mieszańcowa

SY Kardona

Kukurydza

FAO 250

Wydajność na zawołanie

SY Karthoun

Kukurydza

FAO 210

Bohater ziarna

SY Kolumb

Rzepak ozimy

Odkryj nowe horyzonty

SY Madras

Kukurydza

FAO 240

Esencja kiszonki

SY Medal

Rzepak ozimy

Rzepak na medal

SY Medea

Rzepak ozimy

Nieziemskie plonowanie

SY Milkytop

Kukurydza

FAO 230

Żyły złota

SY Multitop

Kukurydza

FAO 240

Wielka kumulacja

Pages