You are here

Moddus i Moddus Start - pytania i odpowiedzi

Co to jest Moddus Start?

Moddus Start to nowy regulator wzrostu specjalnie zaprojektowany do stosowania we wczesnych fazach rozwojowych zbóż oraz w niskich temperaturach.

Jaką substancję czynną zawiera i w jakiej jest formulacji?

Moddus Start zawiera 250 g trineksapaku etylu. Formulacja DC to koncentrat dyspergujący.

Czym różni się formulacja Moddus 250 EC i Moddus Start?

W formulacji nowego produktu Moddus Start wbudowane jest więcej substancji wpływających na lepszą przyczepność i wchłanialność względem rosliny uprawnej. Powoduje to, że nie jest wskazane dodawanie innych adjuwantów, a przez to poprawiona jest szybkość wchłaniania i wykorzystanie substancji aktywnej. Dlatego produkt dużo lepiej działa w warunkach chłodnej pogody.

Jaki jest minimalna temperatura stosowania Moddus Start?

Moddus Start działa już w temperaturze 5°C, natomiast optimum temperaturowe jest takie samo jak dla wszystkich regulatorów wzrostu, kiedy w roślinie zachodzą intensywne procesy życiowe oraz transport składników jest odpowiednio szybki (ok.10°C).

Dlaczego Moddus Start można stosować w niższych temperaturach?

Dzięki nowej formulacji Moddus Start w niskich temperaturach daje gwarancję szybkiego wchłaniania i przemieszczania w roślinie. Formulacja DC jest bardzo stabilna w takich warunkach i dlatego Moddus Start jest wtedy dużo bardziej efektywny.

Czy można wykonywać zabieg Moddus Start przed planowanymi przymrozkami?

"Zgodnie z zaleceniami stosowania i dobra praktyką rolniczą środków ochrony roślin nie należy stosować na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska w tym mróz."

Czy w wyższych temperaturach (+ 14°C) stosować Moddus Start czy Moddus?

Stosowanie Moddus Start nie jest ograniczone temperaturami tylko fazą rozwojową. Powyżej fazy BBCH 30 stosujemy Moddus 250 EC.

Co zastosować wczesną wiosną gdy będą wysokie temperatury w ciągu dnia a faza rozwojowa BBCH 25-29: Moddus czy Moddus Start?

Stosowanie Moddusa Start nie jest ograniczone temperaturami tylko fazą rozwojową, dlatego stosujemy Moddus Start

Czy potrzeba dodawać CCC do Moddus Start skoro ma nową formulację?

Nie potrzeba dodawać. Wprowadzenie kompletnego produktu wyspecjalizowanego do wyjątkowego okna aplikacji wyklucza potrzebę dodawania jakiegokolwiek innego regulatora wzrostu.

W jakich uprawach stosować Moddus Start?

Moddus Start polecany jest w uprawie intensywnej pszenicy ozimej w programie z Moddus 250 EC. Produkt został zarejestrowany również w jęczmieniu ozimym i jarym, pszenżycie ozimym, życie ozimym i jarym

Co lepiej zastosować Moddus Start czy Moddus 250 EC?

Moddus Start w intensywnej uprawie pszenicy ozimej na pierwszy zabieg, natomiast Moddus 250 EC na drugi. W technologii dwuzabiegowej Moddus Start na pierwszy zabieg daje dużo lepszy efekt plonotwórczy niż Moddus 250 EC.

W jakiej fazie stosować Moddus Start?

Moddus Start stosujemy w fazie BBCH 29-30. Daje to najlepsze efekty regulacji, brak wylegania, finalnie przekładając się na najwyższe plonowanie.

Czy zastosowanie Moddus Start w fazie BBCH 29-30 wpłynie na poprawienie krzewienia i rozwój sytemu korzeniowego?

Moddus Start wpłynie na rozbudowę i wzmocnienie systemu korzeniowego, w szczególności korzeni przybyszowych oraz skrócenie międzywęźli. Najsilniejsze działanie jest na 2 pierwsze międzywęźla, aczkolwiek Moddus Start wykazuje długotrwałe działanie.

Możliwe jest stosowanie Moddus Start wcześniej lub później?

Moddus Start można stosować od fazy BBCH 25 w ozimych formach pszenicy, żyta, pszenżyta, a także żyta jarego. Jednak w tej fazie działanie produktu w głównej mierze wpłynie na rozwój systemu korzeniowego oraz wzrost liczby rozkrzewień. Działanie na międzywęźla będzie ograniczone. Stosowanie Moddus Start po fazie BBCH 30 zgodnie z etykietą jest możliwe, natomiast po tej fazie rozwojowej polecamy Moddus 250 EC.

Jeśli zastosujemy Moddus Start w fazie BBCH 25, czy robić nastepny zabieg Moddusem Start, czy Moddusem 250 EC?

Zabieg w BBCH 25 jest typowym zabiegiem na poprawienie krzewistości Moddusem Start. Następny zabieg należy wykonać preparatem Moddus 250 EC w fazie BBCH 31-32 co jest typowym zabiegiem dla regulacji wysokości łanu. W intensywnie prowadzonych plantacjach wykonywany jest jeszcze jeden zabieg korekcyjny skracania dokłosia w fazie BBCH 37-39.

Dlaczego Moddus Start nie powinien być stosowany w późniejszych zabiegach?

Nowa formulacja Moddus Start jest pobierana bardzo szybko. Jego olbrzymią zaletą jest to że jest specjalistą od wiosennej, często przekropnej pogody z utrzymującymi się niskimi temperaturami przyniesie zastosowanie w rekomendowanej fazie BBCH 29-30.
 W jakich dawkach stosować Moddus Start?

W pszenicy ozimej 0,3 L/ha lub 0,2L/ha z dodatkiem 0,5-1L CCC, w jęczmieniu ozimym i jarym 0,6 l/ha, w życie ozimym i jarym, jak również pszenżycie ozimym 0,5 L/ha. Należy pamiętać, że są to dawki maksymalne zarejestrowane i należy je dobrać do stanu plantacji, odmiany, nawożenia oraz spodziewanych plonów i przebiegu pogody.

Czy stosować Moddus Start w życie na liść flagowy?

Żyto najlepiej reaguje na zabiegi regulacji bardzo wcześnie, dlatego Moddus Start polecamy w fazie BBCH 29-30, natomiast po tej fazie polecamy użycie Moddus 250 EC, ale nie dalej niż BBCH 32.
 

Dlaczego Moddus Start można stosować w niższych dawkach w pszenicy ozimej?

Ze względu na formulację (DC) oraz mniej zaawansowaną fazę rozwojową pszenicy. W programie regulacji Moddusem Start mamy przewidziany kolejny zabieg Moddusem 250 EC, który uzupełni dawkę trineksapak i wzmocni efekt działania na kolejne tworzące się organy rośliny.

Czy mogę wymieszać Moddus Start z Moddus 250 EC?

Możemy mieszać oba produkty, jednak nie ma to żadnego praktycznego uzasadnienia, ponieważ stosujemy je w dwóch różnych zabiegach.

 

Czy mieszać Moddus Start z RSM?
Stosowanie Moddus Start w połączeniu z RSM może spowodować objawy fitotoksyczności w postaci charakterystycznych poparzeń dla RSM.

Czy stosować Moddus Start gdy jest zachmurzenie?

Zachmurzenie, nasłonecznienie podobnie jak dobowy przebieg temperatur i opady deszczu mają wpływ na rozwój roślin w tym aktywność giberelin. To oznacza wpływ na działanie regulatorów wrostu. W warunkch silnego zachmurzenia działanie Moddus Start i każdego innego regulatora wzrostu jest mniej efektywne, natomiast nie wyklucza wykonania zabiegu.

Jakie mieszaniny zbiornikowe można robić z Moddus Start?

Faza stosowania Moddus Start często zbiega się z terminem stosowania herbicydów. Syngenta przeprowadziła szereg badań nt. mieszalności Moddus Start i nie ma przeciwskazań do mieszania z większością herbicydów. Jednak w przypadku pytań dot. poszczególnych mieszanin należy skontaktować się z przedstawicielem Syngenta.

Czy stosować Moddus Start w warunkach suszy?

Zgodnie z zaleceniami stosowania i dobra praktyką rolniczą środków ochrony roślin nie należy stosować na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska. W warunkach niesprzyjających (np. narastająca susza) nie powinny być stosowane żadne produkty, natomiast przed spodziewanymi trudnymi warunkami preparat Moddus Start zwiększa koncentrację chlorofilu w liściach, dzięki czemu fotosynteza jest bardziej efektywna i następuje koncentracja energii w roślinie, co pozwala przeciwstawić się narastającej suszy. Dzięki stosowaniu Moddus Start poprawia się gospodarka wodna roślin, przez co łagodzone są skutki narastającej suszy. Rośliny w ciągu dnia dłużej utrzymują turgor, zapobiegają spadkowi plonu w warunkach niekorzystnego przebiegu pogody.

Powyższe wskazówki mają jedynie charakter pomocniczy. Podstawą do prawidłowego stosowania jest etykieta rejestracyjna produktu.