You are here

Mamdona F1 – NOWOŚĆ

Odporność: HR: For / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va / Ff: A-E; IR: TYLCV

Segment: uprawy szklarniowe

Owoc:

• waga 150 - 170 g
• okrągłe, z okazałą trwałą szypułką
• malinowy, jednolity kolor
• mało podatny na przebarwienia słoneczne
• mało podatny na suchą zgniliznę
• dobra twardość i trwałość pozbiorcza

Roślina:

• mocny wigor, stabilne tempo wzrostu i tworzenia gron
• roślina zwarta, stosunkowo krótkie międzywęźla, mocne liście
• łatwa w prowadzeniu, o prostym wzroście łodygi
• rośliny o dobrej zdrowotności w porównaniu do innych odmian malinowych