You are here

Kilates F1

Kilates F1 - śliwkokształtne owoce w tunelu i przy paliku 


Segment: uprawy tunelowe oraz uprawy palikowe w odkrytym gruncie

Owoc:

  • masa 120 - 150 g, owalny kształt
  • bardzo dobra twardość i trwałość owoców
  • owoce nie pękają w trudnych warunkach pogodowych 

Roślina:

  • silny wigor rośliny przez cały sezon
  • bardzo dobre wiązanie owoców
  • odmiana przeznaczona do uprawy na 7 - 8 gron