You are here

Kilagreg F1

Kilagreg F1 - najwcześniejsza odmiana odporna na kiłę 


Cechy odmiany:

  • odmiana o około 75 - 80 dniach wegetacji
  • przeznaczona do upraw wiosennych pod przykryciami płaskimi i w odkrytym gruncie
  • główki okrągłe, zbite, o doskonałej strukturze wewnętrznej
  • masa główek – 2,5 - 3 kg
  • odporność na kiłę kapusty
  • wysoka tolerancja na pękanie

Zastosowanie: kapusta przeznaczona na świeży rynek i wczesne kwaszenie

Uwagi: możliwa uprawa w większym zagęszczeniu