You are here

Jak wykorzystać potencjał rzepaku? Uprawa odmian mieszańcowych.

Aktualności Produkty
19.05.2015

W roku 2013 nastąpił pewien przełom na rynku nasion rzepaku w Polsce. Po raz pierwszy w historii Polski areał rzepaku zasiany odmianami mieszańcowymi przekroczył areał zasiany odmianami liniowymi!

 

 

Mieszańce – mała inwestycja, wysokie plony i zyski

Uprawa odmian mieszańcowych – kluczem do wykorzystania potencjału rzepaku

Dzięki nowoczesnym metodom hodowli, Syngenta planuje w następnych latach
znacząco podwyższyć potencjał plonowania nowych odmian rzepaku

Inni producenci rzepaku też inwestują w tę technologię. Osiągają wysokie plony, a co za tym idzie – zyski. Poniżej widać plony uzyskane w Czechach i Niemczech. Najwyższe plony uzyskują nasi zachodni sąsiedzi, gdzie udział odmian mieszańcowych sięga 80%.

Syngenta – Hodowla przyszłości

Firma Syngenta od lat hoduje odmiany mieszańcowe, wiedząc jakie przynoszą korzyści producentom. Wyhodowanie nowych odmian jest bardzo długim procesem. Nawet przy zastosowaniu najnowszych technologii trwa ok. 8–10 lat. Dlatego właśnie w hodowli rzepaku tak ważne jest nie tylko reagowanie na wymogi rynku, ale także odpowiednia strategia ich przewidywania w przyszłości.

Nasze cele hodowlane dla rynku europejskiego:

  • zwiększenie plonów,
  • zwiększenie stabilności plonów, np. przez podniesienie tolerancji na choroby, odporności na mróz, wyleganie i suszę,
  • poprawa jakości w odniesieniu do zawartości tłuszczu w nasionach.