You are here

Prezentacja nowości Syngenta na niemieckich Dniach Pola „DLG Feldtage”

Aktualności Produkty
21.07.2016

Ponad 23 tysiące osób związanych z rolnictwem odwiedziło w dniach 17-19 czerwca 2014 organizowany co dwa lata DLG Feldtage (Dzień Pola DLG /Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft - Niemieckie Towarzystwo Rolnicze).

W tym roku wystawę zlokalizowano w Bernburg, Saksonia-Anhalt.

Spośród gości z ponad 42 krajów, Polacy stanowili jedną z najliczniejszych ekip. Były to zorganizowane grupy m.in. czytelników Top Agrar z zespołem redakcyjnym, redakcja Nowoczesnej Uprawy, klienci Ampol Merol z doradcami oraz liczni przedstawiciele dystrybucji (Agricola, Ampol-Merol, Chemirol, Dalgety, HaGe Osadkowski-Cebulski, OsadkowskiRaiffeisen).

Na stoisku Syngenta, na pytania zwiedzających odpowiadali Paweł Głowicki i Zygmunt Król (zboża) oraz Jerzy Grzesiek, Łukasz Bojkowski i Marcin Kosmal (rzepak i buraki cukrowe).

W kontekście narastającej kwestii kiły kapusty i jej zapobiegnia w rozmowach o rzepaku dominowały nowości odmianowe - SY Saveo, SY Alister. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się także nowy fungicyd Symetra 325 SC (125 g/l izopirazam 200 g/l azoksystrobina),gdzie większość pytań dotyczyła szczegółów technicznych oraz dostępności środka w Polsce.

Oprócz nowych rozwiązań w uprawie rzepaku, odwiedzjący stanowisko Syngenta, mieli okazję poznać kolekcję nowych odmian ozimego jęczmienia hybrydowego Hyvido oraz całej technologii uprawy tej rośliny, jak i odmian pszenicy ozmiej. Należy zwrócić uwagę, iż kolekacja odmian roślin zbożowych zawierała produkty, które w sezonie 2014/2015 będą wprowadzane również w Polsce. Należą do nich: odmiany jęczmienia hybrydowego Wootan i Galation, a także odmiany pszenicy ozimej Gordian oraz Desamo.

W rozmowach z uczestniczącymi w imprezie rolnikami powtarzały się także pytania potwierdzające duże zainteresownie ciągłym zwiększaniem wydajności upraw.