You are here

Cadillac F1

Cadillac F1 - bardzo wysoki plon idealnie okrytych róż 


Cechy odmiany:

  • odmiana o długim okresie wegetacji (około 90 - 100 dni)
  • silny wigor roślin
  • róże zwięzłe, białe, doskonale okryte (zwiększona liczba liści okrywających)

Zalety na świeżym rynku:

  • liście wzniesione, róża wysoko osadzona (cecha ułatwiająca zbiór)
  • róża bardzo wysokiej jakości
  • idealnie okryta róża przy ciężarze około 1,5 - 1,8 kg (nie wymagająca dodatkowych zabiegów związanych z okrywaniem)

Zalety dla przemysłu:

  • zwięzła, ciężka róża
  • różyczki idealnie białe dzięki doskonałemu kryciu
  • rośliny o dużym wyrównaniu (CMS)
  • odmiana niepodatna na zmiany okresu wegetacji w różnych warunkach pogodowych

Uwagi: nasadzenia nie później niż na początku lipca