You are here

Burak

Firma Syngenta, myśląc o potrzebach polskich rolników i warunkach dla uprawy panujących w naszym kraju, stale prowadzi badania i selekcjonuje nowe odmiany nasion buraka cukrowego.

Na początku 2015 roku firma Syngenta zarejestrowała odmiany buraka cukrowego Contenta oraz Armesa. Odmiany te charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami zdrowotnościowymi.

Artykuły

Jak walczyć z suszą?

Do podstawowych czynników plonotwórczych zalicza się głównie wodę, glebę i nawożenie. Dywagacje na temat, który z tych czynników jest ważniejszy od pozostałych, nie mają większego sensu, gdyż wszystkie są ważne i wzajemnie się uzupełniają.

Czytaj więcej »

Rekordowe plonowanie cukru odmian Syngenta

Jest nam niezmiernie miło poinformować o zwycięskich wynikach plonowania odmian buraka cukrowego Syngenta.

Czytaj więcej »

Najważniejsze szkodniki w uprawie buraka cukrowego

W warunkach klimatycznych Polski w buraku cukrowym żeruje co najmniej kilkadziesiąt gatunków szkodników - głównie przedstawicieli rzędu chrząszczy, motyli i muchówek. Większość występuje pospolicie na terenie całego kraju i często niezauważone uszkadzają rośliny buraka, jednak bez większego negatywnego wpływu na wielkość i jakość plonu. W latach o korzystnym przebiegu warunków atmosferycznych i przy dużej liczebności populacji te same gatunki mogą stanowić zagrożenie. Poniżej opisano pokrótce kilka gatunków agrofagów mających w uprawie buraka największe znaczenie.

Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo stosowania herbicydów w uprawie buraka cukrowego

W okresie wegetacji, uprawy rolnicze mogą być narażone na kontakt z innymi substancjami czynnymi herbicydów, niezalecanymi do ich ochrony. Zagrożenie upraw buraka cukrowego takimi substancjami wynika z dwóch głównych przyczyn. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z pozostałościami stosowanych substancji czynnych herbicydów w glebie. Natomiast drugim powodem są błędy popełniane w trakcie sporządzania cieczy opryskowej (niedomycie opryskiwacza, pomylenie herbicydu czy dawki) lub wykonanie zabiegu w niesprzyjających warunkach klimatycznych (wysoka temperatura i silne porywy wiatru).

Czytaj więcej »

Choroby buraka cukrowego

Jakie są najważniejsze choroby buraka cukrowego?

Czytaj więcej »

Raport plonowania 2015

Jak co roku testujemy nasze odmiany na wielu plantacjach w całej Polsce. Warunki dla wzrostu i rozwoju buraków były trudne biorąc pod uwagę wysoką temperaturę oraz małą ilość opadów w trakcie niemal całego sezonu wegetacyjnego.

Czytaj więcej »

Potencjalny wpływ różnic w wigorze nasion oferowanych przez firmy nasienne na polskim rynku na plon korzeni buraków cukrowych

Praca prezentuje wyniki dwóch badań: a) oceny jakości nasion wyprodukowanych przez dwie firmy polskie oraz pięć firm zagranicznych, które były dostępne w obrocie w okresie 2011-13 r. oraz b) wpływu wigoru nasion na plon korzeni buraków. Badania były prowadzone w okresie 2007-2013 r. Nasiona 58 odmian buraka cukrowego dostępnych na polskim rynku różniły się pod względem wigoru w zależności od firmy, w zależności od odmian oferowanych przez daną firmę oraz od roku sprzedaży.

 

Projekty badawcze Syngenta