You are here

Bioline - ochrona biologiczna upraw szklarniowych

    
Introdukcja Macrolophusa podstawowym zabiegiem ochrony biologicznej

Macrolophus pygmaeus jest drapieżnikiem wielożernym, zwalcza mączliki, preferuje jaja oraz larwy tego szkodnika. Odżywia się również mszycami, przędziorkami (wszystkie stadia rozwojowe) oraz jajami motyli (między innymi skośnika pomidorowego). Z tych powodów odpowiednio liczebna populacja tego drapieżnika jest skutecznym zabezpieczeniem uprawy przed atakami najważniejszych szkodników upraw szklarniowych. Populacja, która jest w stanie skutecznie przeciwdziałać rozwojowi szkodników to około 0,5 - 1 sztuki na liść, co na metr kwadratowy może stanowić liczebność w przedziale od 20 - 60 szt (w zależności od gęstości sadzenia i liczby liści na roślinach).     
Wprowadzenie populacji Macrolophusa przed pojawieniem się szkodników, które stanowią źródło pokarmu jest możliwe, ponieważ owad ten odżywia się również sokiem roślin.
W polskich warunkach obserwujemy w wielu obiektach bardzo wolny rozwój populacji tego owada. Jest to spowodowane w dużej mierze trudnymi warunkami na początku uprawy (niskie temperatury i deficyt światła), ale w dużym stopniu wieloma błędami w procesie introdukcji populacji Macrolophusa. Często po wprowadzeniu producenci stosują nieodpowiednie środki chemiczne, które jeśli nie likwidują tego drapieżnika, to poważnie ograniczają jego żywotność i zdolność do namnażania. Na podstawie kilku lat doświadczeń firmy Bioline firmy Syngenta w wielu krajach świata, jak również i w Polsce, opracowano kilka zasad właściwego postępowania przy introdukcji Macrolophusa. Poprawiają one znacznie efektywność wprowadzenia i szybkość rozwoju populacji, zwiększając bezpieczeństwo chronionych upraw. Program „Efektywnej introdukcji Macrolophusa” jest podstawą naszej zintegrowanej ochrony upraw pod osłonami.

Najważniejszym elementem, poza właściwą introdukcją, jest dokarmianie populacji owada odpowiednim pokarmem dostarczającym białko zwierzęce. Jak pokazują nasze badania dokarmiana populacja jest bardziej produktywna, samice składają więcej jaj, poprawia się również żywotność osobników. Macrolophus jest drapieżnikiem, dla którego wartość stanowi świeży żywy pokarm, dlatego dostarczany pokarm musi być wysokiej jakości (inaczej nie jest atrakcyjny). Do dokarmiania Macrolophusa po introdukcji polecamy nasz produkt Bugfood E. Produkt zawiera: mieszankę jaj skorupiaka Artemia z gromady skrzelonogów oraz owada Ephestia – motyli z rodziny omacnicowatych w stosunku 50/50. Produkt służy do dokarmiania introdukowanej populacji Macrolophusa. Dożywianie przyspiesza rozwój populacji Macrolophusa, co potwierdzają wyniki doświadczeń, najlepsze wyniki uzyskano stosując właśnie mieszankę jaj Artemia/ Ephestia 50/50. Jednorazowo stosujemy 30 gram produktu na ha. Dokarmianie stosujemy co tydzień, przez 6-10 tygodni, od początku introdukcji Macrolophusa. Fiolka zawiera 10 g mieszanki jaj. Należy delikatnie rozprowadzić produkt na ± 10 - 15 roślinach w miejscach introdukcji, najlepiej po obu stronach rzędu. 

Bugfood E – to mieszanka jaj skorupiaka Artemia z gromady skrzelonogów oraz owada Ephestia – motyli z rodziny omacnicowatych w stosunku 50/50. Dokarmiamy populację Macrolophusa przez 6 - 10 tygodni, zaczynając w miejscach (rzędach) bezpośredniej introdukcji Macrolophusa. Stopniowo po 6 aplikacjach strefę dokarmiania można powiększyć o sąsiednie rzędy.

Trapline Zentinel 45 – pułapki feromonowe w zwalczaniu skośnika pomidorowego (Tuta absoluta)

Produkt zawiera nowej generacji dyfuzor feromonów umożliwiający kontrolę liczebności samców skośnika (Tuta absoluta). Dyfuzor, po odpakowaniu, umieszczamy w niebieskiej pułapce lepowej typu Delta lub w pułapce wodnej. Dyfuzor feromonów Zentinel 45 uwalnia równomiernie jednakową ilość feromonów przez 45 dni, niezależnie od warunków otoczenia i to odróżnia go od innych produktów dostępnych na rynku. Pułapek feromonowych używamy przede wszystkim do monitoringu pojawienia się szkodnika i kontroli liczebności populacji podczas cyklu uprawy. Przynajmniej raz w tygodniu lustrujemy pułapki i liczymy ilość osobników, które się złapały. Na podstawie liczebności odłowionych samców szkodnika podejmujemy decyzje o zabiegach ochrony, dzięki pułapkom kontrolujemy również skuteczność tych zabiegów. Dyfuzory feromonowe Zentinel 45 wymieniamy co 45 dni (ok. 7 tygodni), pułapki lepowe wymieniamy w zależności od ich stanu i liczby odłowionych szkodników. Na potrzeby monitoringu populacji szkodnika zaleca się stosować minimum 4 pułapki na 1 ha. Dla upraw mniejszych niż 5000 m2 należy stosować minimalnie 2 pułapki. Pułapki typu Delta wieszamy na wysokości 1 - 2 m od podłoża. Zaleca się zastosowanie pułapek jeszcze przed sadzeniem roślin. Z naszych obserwacji wynika, że pułapki lepowe typu delta sprawdzają się w praktyce znacznie lepiej niż pułapki wodne, są po prostu łatwiejsze w użyciu. Pułapki wodne w warunkach szklarni szybko ulegają zanieczyszczeniu, co utrudnia monitoring. Ponieważ pułapki feromonowe odławiają tylko osobniki męskie to ich przydatność przy interwencyjnej walce ze skośnikiem jest ograniczona nawet, jeśli zastosujemy bardzo dużą ilość tych pułapek na hektar uprawy.  
Dyfuzor feromonów Zentinel 45 umieszczamy w środkowej części pułapki typu Delta, przyklejamy go do pułapki jak najmniejszą powierzchnią aby nie ograniczać uwalniania feromonów.


Niebieskie pułapki lepowe typu delta z dyfuzorem feromonów są bardzo efektywnym sposobem odławiania męskich osobników szkodnika i pozwalają precyzyjnie monitorować rozwój populacji szkodnika w uprawie, są znacznie łatwiejsze w użyciu niż pułapki wodne.

 

Anderline aa – profilaktyka w zwalczaniu przędziorków

Produkt Anderline aa zawiera: dobroczynka wielożernego Amblyseius andersoni z rodziny Phytoseidae, który naturalnie występuje w Europie i Ameryce Pn. Amblyseius andersoni zwalcza wiele gatunków szkodliwych insektów z rodziny Phytophagous, włączając w to przędziorka chmielowca (Tetranychus spp), przędziorka owocowca (Panonychus spp) oraz szpeciele (Eriophyidae).
 

 
Saszetki rozrodowe to opatentowane rozwiązanie: zarówno opakowanie, jak i sposób introdukcji dobroczynka wielożernego. Saszetki przez kilka tygodni uwalniają dorosłe drapieżne osobniki, które wychodzą w poszukiwaniu żywności.
Anderline aa jest dostępny w postaci saszetek rozrodowych, zawieszane na roślinach mogą uwalniać dorosłe osobniki A. andersoni nawet przez kilka tygodni. Zaleca się zapobiegawcze zastosowanie tego drapieżnego roztocza w walce z przędziorkiem. Anderline aa oferowany jest również w pięciolitrowych workach zawierających 125 000 osobników oraz jednolitrowych tubach zawierających 25 000 osobników. Amblyseius andersoni najlepsze efekty daje stosowany profilaktycznie przed pojawieniem się przędziorków w miejscach spodziewanych pierwszych pojawów szkodnika w ilości 1 saszetka na 1 - 3 rośliny. W opakowaniu zbiorczym znajduje się 100 saszetek, z których każda zawiera kolonię Amblyseius andresoni liczącą od 200 - 250 osobników uwalnianych stopniowo przez kilka tygodni. Amblyseius andersoni może też być stosowany interwencyjnie, jak Phytoseiulus persimilis, w niekorzystnych warunkach wysokiej temperatury i niskiej wilgotności ponieważ jest odporniejszy na te czynniki.