You are here

Fusilade Forte ® 150 EC - Technologia ISO-link

Aktualności Produkty
23.09.2014

Technologia ISO-link

W preparacie FUSILADE® FORTE 150 EC po raz pierwszy zastosowano opatentowaną technologię łączenia substancji biologicznie czynnej (150 g fluazyfopu-P-butylu w 1 litrze preparatu) z substancjami wspomagającymi o nazwie ISO-link w celu osiągnięcia najwyższych wartości takich cech preparatu jak szybkość przenikania, skuteczność działania i bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej jednocześnie. Dzięki zastosowaniu powyższej technologii ciecz robocza preparatu przybiera postać wielokrotnej emulsji, co wpływa znakomicie na równomierne pokrycie powierzchni ro- śliny po zabiegu i radykalnie zwiększa przyczepność preparatu do powierzchni rośliny zwalczanej (mniejsze straty z powodu ociekania), nawet w warunkach uciążliwych dla działania preparatu.
Dzięki technologii ISO-link każda cząsteczka substancji aktywnej jest ściśle związana z kompleksem substancji powierzchniowo czynnych, które wspomagają jej szybkie, ale i całkowite przedostawanie się do wnętrza rośliny.

Technologia ISO-link zapewnia

 • dokładne pokrycie powierzchni chwastów,
 • przyleganie nawet do trudno zwilżanych powierzchni
  pokrytych woskiem lub włoskami,
 • szybkie wchłanianie substancji biologicznie czynnej z powierzchni rośliny,
 • szybkie działanie preparatu – szybsze zniszczenie chwastów,
 • długotrwałe działania na chwasty wieloletnie,
 • bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej,
 • odporność na zmywanie przez deszcz,
 • zwiększoną skuteczność w warunkach suszy,
 • możliwość stosowania w mieszaninach z innymi preparatami.

Fusilade® Forte – mechanizm działania na chwasty


moment zabiegu


doskonała przyczepność


bardzo dobre pokrycie liści


równomierne pokrycie liści

 
szybkie wchłanianie dzięki substancjom wspomagającym


przemieszczanie w roślinie i odporność na zmywanie przez deszcz


długotrwałe działanie na chwasty

Szybkość działania preparatu

Wpływ opadu deszczu krótko po zabiegu na skuteczność zwalczania chwastów jednoliściennych.